0888 460066
Phòng hành chính
  0979565268
  info.vietrap@gmail.com
Phòng kinh doanh
  0915387368
  nhungvh1978@gmail.com