Nấm Nâu Tây

Danh mục: Sản phẩm tươi

Nấm Nâu tây hay còn gọi là nấm Sò nâu, cũng thuộc họ nấm Sò.Nấm Nâu tây nói riêng cũng như các loại nấm tươi nói chung là thực phẩm rất tiện ích và bổ ...

Nấm Tamogi

Danh mục: Sản phẩm tươi

Nấm Tamogi còn có tên tiếng anh là Golden Oyster Mushroom và tên tiếng Nhật là Tamogitake. Đây là loại nấm có màu vàng rất đẹp, với mùi hương và vị ngọt rất đặc trưng. 

SO SÁNH ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC VÀ PHÂN BIỆT PHẦN TRÊN MẶT ĐẤT CỦA HAI LOÀI BẢY LÁ MỘT HOA PARIS POLYPHYLLA VAR. YUNNANENSIS VÀ PARIS POLYPHYLLA VAR. CHINENSIS BẰNG PHƯƠNG PHÁP UHPLC-QTOF MS KẾT HỢP PHÂN TÍCH DỮ

Danh mục: Vùng nguyên liệu

Nguồn nguyên liệu thân rễ chi Paridis đang bị cạn kiệt vì khai thác không kiểm soát. Do đó, phần trên mặt đất của P. polyphylla (bảy lá một hoa) được xem là nguồn nguyên liệu thay thế bổ ...