DỰ ÁN NÔNG THÔN MỚI TẠI YÊN BÁI

Danh mục : Dự án

Xây dựng mô hình liên kết chuỗi sản xuất, chế biến và tiêu thụ dược liệu (Hà thủ ô đỏ, Ý dĩ, Bạc hà, Sả) theo hướng GACP-WHO nhằm xây dựng Nông thôn mới tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái và Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn”“Xây dựng mô hình liên kết chuỗi sản xuất, chế biến và tiêu thụ dược liệu (Hà thủ ô đỏ, Ý dĩ, Bạc hà, Sả) theo hướng GACP-WHO nhằm xây dựng Nông thôn mới tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái và Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

Vùng trồng cây bạc hà tại Yên Bái

Vùng trồng cây sả chanh tại Chợ Mới, Bắc Kạn