Việt Nam - Iran

Những nụ hồng núi màu hồng sẫm do được sấy khô theo phương pháp tách nước được chọn lọc những nụ nở hé trong từng chùm kiêu hãnh trước  nắng mai ở vùng núi Bắc ...

DỰ ÁN NÔNG THÔN MỚI 1

Danh mục: Dự án

Xây dựng mô hình liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm từ cây dược liệu (Tam thất, Đương quy, Cát cánh) theo hướng GACP-WHO nhằm nâng cao thu nhập cho người ...

DỰ ÁN NÔNG THÔN MỚI 2

Danh mục: Dự án

Dự án xây dựng mô hình liên kết chuỗi sản xuất, chế biến và tiêu thụ dược liệu (Hà thủ ô đỏ, Ý dĩ, Bạc hà, Sả) theo hướng GACP-WHO nhằm xây dựng nông thôn ...