Việt Nam - Iran

Những nụ hồng núi màu hồng sẫm do được sấy khô theo phương pháp tách nước được chọn lọc những nụ nở hé trong từng chùm kiêu hãnh trước  nắng mai ở vùng núi Bắc ...

02426594833
Phòng hành chính tổng hợp
  0243.756.4415
  chungdt.phcth@matexim.com.vn
Phòng kế toán
  0243.756.4415
  anhptn.ptckt@matexim.com.vn
Phòng kinh doanh vận tải
  0243.7564415
  loidv@matexim.com.vn
Phòng kinh doanh
  0243.7564 415
  loidv@matexim.com.vn