Có 2 sản phẩm dành cho bạn

THẢO DƯỢC NGÂM TẮM

Bài thuốc tắm này phải sử dụng nhiều loại thảo dược.Thường một lần tắm ít cũng phải hơn 10 loại, đôi khi phải hơn 120 loại thảo dược.Tùy từng loại thảo dược mà cách chế biến khác nhau: có loại được phơi hoặc sao khô, có loại phải để tươi ...